Kardinální rekonstrukce je u konce, ale modlete se dál.